MAQIS

MAQIS e-Vehicle

Modul asas dalam e-Vehicle Book adalah seperti berikut :-

Kaedah penyimpanan dan pengemaskinian data secara atas talian - real time data entry.

Pengurusan tempahan dan permohonan menggunakan kenderaan jabatan secara dalam talian.

Proses pre key in data bagi tujuan, urusan dan arahan perjalanan selepas mendapat kebenaran permohonan menggunakan kenderaan jabatan daripada admin.

Pelaporan bulanan yang mengikut spesifikasi Pekeliling Pengurusan Kenderaan Jabatan WP 4.1.

Inovasi Ciptaan © 2020 MAQIS Pahang | Innovation Creation © 2020 Pahang MAQIS